ผลงานรับพ่นสี

ผลงานการรับพ่นสีชิ้นงานบางส่วนที่ผ่านมาของทางโรงงาน

งานพ่นสีสามารถประยุกต์ใช้ได้กับหลากหลายชิ้นงาน ไม่ว่าจะเป็น พ่นสีชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ พ่นสีชิ้นงานเหล็ก การพ่นสียังเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับชิ้นงาน ทำให้ชิ้นงานดูมีมูลค่าสูงขึ้น หากเลือกใช้การพ่นสีให้เหมาะกับชิ้นงาน สีแต่ละประเภทเหมาะกับชิ้นงานที่แตกต่างกันไป

 

ผลงานรับพ่นสี ชิ้นงานเหล็ก

สินค้าประเภทเหล็ก ชิ้นงานเหล็ก เพิ่มมูลค่าให้สินค้าได้ง่ายๆ เพียงพ่นสี 

ผลงานรับพ่นสี สายพานลำเลียง สายพานการผลิต 

ชุบชีวิตให้โรงงาน แค่พ่นสีสายพานการผลิต ทำให้บริษัท โรงงาน ดูใหม่ทันสมัย สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัท